Copywriting

Věnuji se několika odvětvím PR a marketingu, včetně copywritinguNejsem však tradiční copywriter, který se na základě toho, že od mala píše do šuplíčku a zbožňuje psaní, rozhodl své originální výplody cpát tam, kam absolutně nepatří. Nutno podotknout také tam, kde v žádném případně nenaplní svá poslání.


Pak tedy na mysl příchází zcela zásadní otázka.

Kdo je copywriter?

V tom velice vágním smyslu se jedná o člověka, který tvoří obsah psaním textů. V českém prostředí je tato představa navíc velice často spojována s představou originálního a čtivého psaní. Pravda je tak na půli cesty. Copywriteři píší texty reklam, webových stránek, tiskových zpráv, PR článků, katalogů a návrhy sloganů a názvů. Vždy ale musí nutně přihlížet k zákonitostem Search Engine Optimalization.

“Copywriterský um nespočívá v originálním a čtivém psaní, nýbrž v efektivním poznání klienta a jeho požadavků a komplexní filozofie zahrnující seznámení se strategií a kýženými personami. Klíčem k úspěchu je také znalost SEO problematiky.”

Copywriter je pro mne v prvé řadě odborníkem na slovo vzatým, je profesionálem nejen oboru, kterému se věnuje, ale postupně také odborníkem na sortiment, s nímž pracuje, a hlavně znalcem SEO problematiky. Bez ní je totiž jakékoliv sebeoriginálnější a nutno podotknout, že někdy i naprosto prázdné psaní, zcela k ničemu.

SEO znalosti jsou třeba

Já se při své práci snažím postupovat vždy maximálně profesionálně, a tudíž využívat SEO copywriting (tedy psaní s ohledém k optimalizaci) neustále. Vždy se vydávám do hloubky. Chci znát filozofii člověka, případně týmu, se kterým pracuji. Chci se seznámit s unikátním příběhem. Posléze objevuji sortiment nebo nabídku, pak vytvářím profil potenciálního čtenáře a teprve nakonec příběh rozvíjím, jinými slovy, začínám tvořit smysluplný obsah. Ne nutně originálně, ale za každých okolností s cílem maximální efektivnosti. Při vytváření jednorázových PR článků postupuji stejně.

K tomu mi napomáhají znalosti z oboru SEO analýza, s jejímiž zákonitostmi neustále na mysli postupuji při vytváření jakéhokoliv contentu. Často jí předchází nezávislá SEO analýza nebo dokonce podrobná analýza klíčových slov tak, aby každé slovo v textu dávalo smysl.

O tom, jak při copywritingu nepostupovat, se dají psát odstavce. Ostatně, několik jste si jich právě přečetli. Proto se teď budu věnovat tomu, jakým způsobem postupuji já. Pro maximální přehlednost a okamžitou dostupnost pouze v bodech.

1) určení média, pro který text / obsah vzniká (lidé čtou jinak na internetu a v tiskovinách)

2) seznámení se s projektem (tým lidí, sortiment, obsah, příběh, atd.), pro který obsah vzniká

3) návrh content strategie (jakým způsobem by se co do obsahu mělo postupovat)

4) realizace textů a obsahu

5) zhodnocení efektivnosti a evaluace dosažených výsledků