Grafika

Vizuální komunikace je jedním z nejdůležitějších odvětví marketingu a online marketingu. Naprostá většina dnešních sdělení probíhá právě skrze obraz, skrze vizuálno. V rámci svých služeb nabízím realizace vizuálních požadavků. Soustředím se jak na tvorbu kompletní brand identity, tak na jednotlivé grafické návrhy vizitek či online bannerů.

Vytvářím kreativy jak pro tiskové, offline použití, tak pro online. Jsem schopný navrhnout jednorázový produkt i vysázet několikastránkovou brožuru či knihu s ohledem na typografická pravidla. Pracuji s programy nejvyššího standardu z rodiny Adobe.

Vytvořím pro vás:

  1. kompletní identitu pro váš brand (logo, brand prvky, návrh propagačních materiálů)
  2. tiskové materiály (vizitky, letáky, billboardy, ceníky, DL a další)
  3. rozsáhlejší tiskoviny (brožury, knihy, letáky)
  4. a další