Grafické materiály pro Jihočeské divadlo

Spolupracoval jsem s příspěvkovou organizací Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích. V rámci toho vznikla celá řada tiskovin a online materiálů pro propagaci repertoárových i mimorepertoárových akcí jedné z největších kulturních institucí na jihu Čech.