Návrh vizuálního stylu Jezero Milada

V rámci svého studia na soukromé umělecké škole Scholastika v Praze jsem pracoval na návrhu vizuálního stylu Jezero Milada. Vzešlá brand identity pracovala s typografickou úpravou litery E, s fontem Urban Grotesque a s čirou modrou barvou jakožto určujícím znakem komunikace.