Grafický design a sazba knihy Thea Sedmidubská: Kyberpunk

Pro knihu autorky They Sedmidubské s názvem Kyberpunk jsem připravil grafický návrh obálky, vybral písmo a vysadil celý text. Jedná se o soubor básní rozdělený do několika oddílů. Kniha vyšla v roce 2021 v rámci projektu serveru Pointa.cz a je možné ji zakoupit u vašich oblíbených knihkupců.