Logo Z Komůrky

Z Komůrky je společností, která spolupracuje s farmáři a producenty domácích produktů v Třeboni v oblasti jižních Čech. Za cíl si klade dostávat k zákazníkům pouze kvalitní potraviny pocházející z místních farem a podniků. Logo vychází ze zdobení jihočeských vesnic, které byly vystavěny ve stylu takzvaného selského baroka. Zároveň reflektuje původ potravin z lokálních polí.

Otevření společnosti Z Komůrky je naplánováno na polovinu roku 2021. 

Navštivte mé nové stránky www.selner.xyz.

X