Tiskoviny pro Jihočeské divadlo

Zaměřoval jsem na programy nerepertoárového charakteru, tedy tiskoviny pro programy, které byly mimo hlavní osu nabídky divadelních představení Jihočeského divadla.   Mimo to jsem pracoval na různých dalších propagačních materiálů včetně poukazů, vizitek, billboardů, DL tiskovin, inzercí do lokálních časopisů i magazínů celonárodních a dalších.

Jihočeské divadlo patří mezi největší kulturní organizace v oblasti jižních Čech.

Odkaz na projekt

Navštivte mé nové stránky www.selner.xyz.

X