Koncept branding Mezi Srnky

Zadání spočívalo jednak ve výběru písma, jednak ve zpracování celého loga. To jsem řešil kombinací jemného symbolu evokujícího zvířecí říší a patkového fontu Playfair Display, který podtrhuje onen mytický vzhled a feeling z názvu.

Jedním z dodatečných úkolů bylo navržení pravidelného sezónního menu a jeho typografické úpravy. Východiskem mého návrhu bylo využívání recyklovaných a dále recyklovatelných materiálů.

Koncept nebyl realizován.

Navštivte mé nové stránky www.selner.xyz.

X