Koncept Vize Nula

Posláním projektu mělo být upozornit nenásilnou formou na problematiku nehod v silničním provozu. Vize Nula měla upomínat vizi nulové nehodovosti.

V rámci zadání vznikl pouze konceptuální návrh typografického loga a několika potenciálních aplikací na billboardech.

Koncept nebyl realizován.

Navštivte mé nové stránky www.selner.xyz.

X