Vedením Nakladatelství Jihočeské univerzity jsem byl osloven pro zpracování vizualizace dárkových předmětů sloužících pro propagaci nakladatelství. Požadavkem byla jednoduchost, čitelnost, okamžitá rozpoznatelnost a dodržení vizuální komunikace Jihočeské univerzity.

Zásadním požadavkem bylo striktní udržení vizualizace univerzity.

Ve spolupráci s vedením a jejich jasně danou koncepcí vznikla celá série materiálů. Některé z nich byly v plné podobě realizovány, některé naopak v lehce alternované verzi. Některé byly odmítnuty.

Logo bylo již před designem dárkových předmětů vyhotoveno skrze marketingové oddělení univerzity. Claimy byly vytvořeny samotným vedením nakladatelství.